MijnBezoek

MijnBezoek is het toegankelijke online platform om veilig het bezoek te organiseren

Geplaatst in: Derdelijnszorg, Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | Preventie, Tweedelijnszorg, Vierdelijnszorg

cAlarm Home personenalarmering

Persoonsalarmering. Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig thuis te

Geplaatst in: Eerstelijnszorg

Woningtoegang – cKey

cKey bestaat uit drie verschillende varianten voor elke voorkeur en voordeur. Als

Geplaatst in: Eerstelijnszorg

OLVG corona check

Corona check. In voorbereiding op mogelijk verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19),

Geplaatst in: Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | Preventie, Tweedelijnszorg