Smartphones / Tablets

Het gebruik van smartphones en tablets in de zorg is flink in

Geplaatst in: Derdelijnszorg, Eerstelijnszorg, Tweedelijnszorg