Leefcirkels – detectiemiddelen

Leefcirkels bieden op een veilige manier maximale vrijheid aan bewoners of patiënten.

Geplaatst in: Derdelijnszorg, Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | Preventie, Tweedelijnszorg

Slimme sensoren

Het gebruik van slimme sensoren in de zorg neemt toe. De alarmering

Geplaatst in: Derdelijnszorg, Eerstelijnszorg, Tweedelijnszorg