KLIPPA

Terwijl ziekenhuizen en klinieken open zijn, heeft veel niet-medisch personeel opdracht gekregen

Geplaatst in: Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | Preventie