ZORGMAIL

Geverifieerd door redactie

Categorie: Derdelijnszorg, Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | Preventie, Tweedelijnszorg, VierdelijnszorgVolledig digitale communicatie met ZorgMail kan hét verschil maken in een periode waarin fysieke contacten tot een minimum beperkt moeten worden. Denk aan voorbeelden als:

  • het elektronisch uitwisselen van laboratorium uitslagen, medicatie gegevens en behandelverslagen van patiënten tussen de informatiesystemen van zorgprofessionals;
  • het regelmatig afstemmen tussen o.a. GGD’s, huisartsen, veiligheidsregio’s en ziekenhuizen over de regionale crisis aanpak;
  • het faciliteren van chat consulten tussen zorgprofessionals via het delen van medische data, foto’s, video’s, spraakberichten en locatiegegevens;
  • het afleveren van betrouwbare informatie in de veilige mailbox van de patiënt, al dan niet voorzien van bijlagen, en de mogelijkheid tot antwoorden en doorsturen conform NTA 7516.

Enovation biedt met ZorgMail EDI, ZorgMail Secure e-mail en ZorgMail Chat vele vormen van gestructureerde en ad-hoc communicatie. Gebruikmakend van een breed pallet aan devices (inclusief tablets en smartphones), apps voor Web, iOS en Android (met notificaties), voor zorgprofessionals en patiënten. Dit doet zij al meer dan 30 jaar met een footprint van 80% in de zorg en 60% onder gemeenten. Met oplossingen die voldoen aan alle privacy- en veiligheidseisen, conform ISO 27001, ISO 27799, NEN 7510, NEN 7512, AVG en NEN 7516.

Ook interesse in ZorgMail voor direct inzetbare digitale communicatie? Neem dan contact met ons op via 088-8366399 of info.nl@enovationgroup.com.

Bezoek website

Tags: ,


Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener?

De #coronacrisis vraagt om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. We zijn op zoek naar concrete toepassingen van #digitale #communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meld oplossing aan

Gerelateerde oplossingen

Beeldbellen met de BBrain

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Brain Family D2 – Dementieklok – Bedienbaar met app Hét hulpmiddel voor

Livi, medische videoconsultaties

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Livi, de grootste digitale zorgverlener van Europa, lanceert vandaag (17 juni 2020)

Beeldoverleg

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Veilig en betrouwbaar beeldbellen. Sinds de uitbraak van Covid-19 zochten we als