Medicatie Controle App

Geverifieerd door redactie

Categorie: Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | Preventie, TweedelijnszorgDe Medicatie Controle App is een slimme digitale oplossing waarmee het volledige medicatieproces eenvoudig en met alle ketenpartners kan worden uitgevoerd.

De App geeft een totaaloverzicht van alle medicatie die door de verschillende apotheken aan de cliënt is verstrekt, gesorteerd op tijd en type. Dit gebeurt via een realtime koppeling met het apothekersinformatiesysteem. Hiermee worden papieren toedienlijsten vervangen door een actueel digitaal medicatieoverzicht van de cliënt. De app werkt samen met alle systemen en apotheken.

Met de Medicatie Controle App met Elektronische Toedienregistratie kunnen zorgprofessionals medicatie aftekenen en de oplossing biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om het proces van dubbel controle volledig op maat en met 24/7 dekking in te richten. Controles gaan naar collega’s of een externe zorgcentrale. Dankzij ons slimme regelsysteem kan het controleverloop afhankelijk van tijd of dag worden ingesteld. Zo organiseren we samen een minimale wachttijd.

Belangrijke functionaliteiten:

  • De toegang tot de gegevens in de Medicatie Controle App is dankzij een slimme rollen- en rechtenstructuur persoonsgebonden en passend bij een zorgprofessionals rol, route of deelronde. Icoontjes in de medicatielijst laten in één oogopslag zien of medicatie gecontroleerd moet worden en wie verantwoordelijk is voor het toedienen.
  • Het accountbeheer kan via SSO en IAM-oplossingen volledig geautomatiseerd worden.
  • Curo, het beheerportaal achter de Medicatie Controle App, ondersteunt bij het inrichten en volgen van het gebruik, van applicatiebeheerder tot aandachtsvelder.
  • De app helpt zorgmedewerkers met suggesties en waarschuwingen, zodat ze eenvoudig de juiste cliënt vinden en geen medicatiemoment wordt gemist.
  • Om de gehele medicatieketen aan te sluiten biedt de Medicatie Controle App ook mogelijkheden voor dagbesteding, nachtzorg, poli apotheken, organisatie overstijgende teams EN is er een aparte app voor cliënten en mantelzorgers.
  • De Medicatie Controle App kan ook offline worden gebruikt en mocht er helemaal geen toegang tot de app zijn, dan kunnen (thuis)zorgmedewerkers toedienlijsten via een raadpleegportaal te allen tijde inzien. Medicatie-overzichten zijn in de Medicatie Controle App altijd beschikbaar.

Met de Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie zijn zorgorganisaties, apothekers en artsen verzekerd van:

– Actuele toedienlijsten
– Goed georganiseerde dubbele controles
– Minder MIC-meldingen
– Betere samenwerking met regionale ketenpartners

Bezoek website

Tags:


Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener?

De #coronacrisis vraagt om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. We zijn op zoek naar concrete toepassingen van #digitale #communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meld oplossing aan

Gerelateerde oplossingen

Beeldbellen met de BBrain

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Brain Family D2 – Dementieklok – Bedienbaar met app Hét hulpmiddel voor

Livi, medische videoconsultaties

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Livi, de grootste digitale zorgverlener van Europa, lanceert vandaag (17 juni 2020)

Beeldoverleg

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Veilig en betrouwbaar beeldbellen. Sinds de uitbraak van Covid-19 zochten we als