Care-Riing

Geverifieerd door redactie

Categorie: Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | PreventieCare-Riing is speciaal ontwikkeld voor mensen in een gevorderd stadium van dementie. Care-Riing bootst een gesprekje met een familielid na. Via de telefoon hoort de bewoner (de persoon met dementie) de vertrouwde stem van een dierbaar familielid die over fijne familie herinneringen verteld. Care-Riing reageert ook op de vragen van de ander. Zowel de vertrouwde stem als de familie herinneringen hebben een reminiscerende werking. Het geeft rust, herkenning en zelf¬vertrouwen. Kortom meer geluksmomentjes.

Met de nieuwste technologie
Spraaktechnologie wordt steeds vaker toegepast: smartspeakers zoals de Google home of siri op je smartphone. Je kan Care-Riing als een intelligent antwoordapparaat zien, waarop een familielid zinnetjes heeft ingesproken. Teksten die de ander graag hoort of over verteld. En antwoorden die rust geven. Door spraakherkenning en ons algoritme, spelen we het juiste zinnetje op het juiste moment af. Hierdoor voelt het aan als een echt gesprek met een dierbaar familielid.

Op momenten dat familie er niet kan zijn
Met Care-Riing kan familie op meer momenten hulp bieden door gerust te stellen of te praten over fijne herinneringen. De verzorging kan Care-Riing op elk moment dat de bewoner er behoefte aan heeft inzetten. Bijvoorbeeld rond etenstijd of voor het slapen gaan.

Care-Riing is inzetbaar voor bewoners die nog goed kunnen praten en ook voor bewoners die liever luisteren.

Bezoek website

Tags:


Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener?

De #coronacrisis vraagt om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. We zijn op zoek naar concrete toepassingen van #digitale #communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meld oplossing aan

Gerelateerde oplossingen

Beeldbellen met de BBrain

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Brain Family D2 – Dementieklok – Bedienbaar met app Hét hulpmiddel voor

Livi, medische videoconsultaties

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Livi, de grootste digitale zorgverlener van Europa, lanceert vandaag (17 juni 2020)

Beeldoverleg

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Veilig en betrouwbaar beeldbellen. Sinds de uitbraak van Covid-19 zochten we als