Aangetekend Mailen

Geverifieerd door redactie

Categorie: Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | PreventieExperts uit verschillende organisaties hebben in opdracht van het Informatieberaad Zorg gewerkt aan een nieuwe norm voor het gebruik van e-mail in de zorg. De NTA7516 norm schept een nieuwe richtlijn waaraan veilig e-mailen in de zorg moet voldoen en geeft daarmee duidelijkheid aan de eisen die worden gesteld bij het versturen van persoonlijke gezondheidsinformatie.

Aangetekend Mailen maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier conform de NTA7516 documenten ‘Beveiligd en Rechtsgeldig’ te versturen. De dienst is een end-to-end mailoplossing die zorg professionals en patiënten in staat stellen om ongeacht locatie en tijdstip documenten met elkaar uit te wisselen.

De zorg over de borging van de privacy en de integriteit van berichten bestaat in ieder geval ook in de Zorg. Nu zijn er in Nederland bijna 130.000 zorgaanbieders werkzaam, die vanuit hun dagelijkse werkzaamheden moeten communiceren met andere zorgverleners, zorgverzekeraars, diverse overheidsinstellingen en niet in de laatste plaats met patiënten en hun eventuele mantelzorgers. Met de door deze actoren gebruikte veelheid aan methoden en technieken van digitale communicatie, is er in de loop van de tijd een wirwar ontstaan aan soorten berichten en de wijze waarop deze verwerkt of überhaupt gelezen kunnen worden. Vaak is het veilig mailen in de zorg ver te zoeken, regelmatig wordt er nog gebruik gemaakt van ‘handmatige’ interfaces of zelfs faxen.

Klantenservice
info@aangetekendmailen.nl

Telefoon
+31 (0)346 581 731

Bezoek website

Tags: ,


Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener?

De #coronacrisis vraagt om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. We zijn op zoek naar concrete toepassingen van #digitale #communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meld oplossing aan

Gerelateerde oplossingen

Beeldbellen met de BBrain

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Brain Family D2 – Dementieklok – Bedienbaar met app Hét hulpmiddel voor

Livi, medische videoconsultaties

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Livi, de grootste digitale zorgverlener van Europa, lanceert vandaag (17 juni 2020)

Beeldoverleg

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Veilig en betrouwbaar beeldbellen. Sinds de uitbraak van Covid-19 zochten we als