3 maanden lang gratis Mextra Corona MVO met een onbeperkt aantal cliënten.

Geverifieerd door redactie

Categorie: Derdelijnszorg, Eerstelijnszorg, Nuldelijnszorg | Preventie, TweedelijnszorgMEXTRA is een elektronisch cliëntendossier dat zich aanpast aan uw unieke zorgproces. Betrokkenen herkennen uw werk- en zienswijze in MEXTRA. Zo voelen zorgprofessionals zich ondersteunt in methodisch werken, en cliënten ervaren houvast in de begeleiding.

Zorgprofessionals, cliënten en hun netwerk; toegang tot MEXTRA is voor alle betrokkenen op dezelfde eenvoudige wijze beschikbaar.

Cliëntportaal & PGO

U gebruikt ons ECD als Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en als cliëntenportaal. Ons online platform voldoet aan de recente privacywet- en regelgeving. Cliënten met de juiste autorisatie loggen rechtstreeks in. En kunnen bijvoorbeeld meelezen en -werken mee aan hun eigen plan.

Het bieden van hulp is tijdens de corona crisis belangrijker dan ooit tevoren, maar het is lang niet altijd veilig om een zorgvrager face to face te ontmoeten. Daarom bieden wij nu de MEXTRA CORONA MVO versie aan. U krijgt daarmee tijdelijk een veilig en gebruiksvriendelijk dossier dat bovendien kosteloos is. Gedurende drie maanden is er geen beperking in het aantal cliënten dat u toevoegt in MEXTRA.

Kortom: Vanaf (20 maart 2020) tot 1 juli 2020 krijgt u van ons een online dossier dat voldoet aan NEN7510 en ISO27001. Dit is ons gebaar in deze uitdagende tijd; wij geloven erin dat we door samen te werken hier goed doorheen komen.

Bezoek website

Tags: , ,


Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener?

De #coronacrisis vraagt om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. We zijn op zoek naar concrete toepassingen van #digitale #communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meld oplossing aan

Gerelateerde oplossingen

KIJKsluiter

Geplaatst in: Eerstelijnszorg

KIJKsluiter is een platform met ongeveer 8.500 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie

Digitaal Kluisje

Geplaatst in: Nuldelijnszorg | Preventie

MedSafe is een PGO waarbij iedereen zijn gegevens zelf bij kan houden

Zivver Meet

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Zivver Meet is de beveiligde videobeldienst voor de zorg- en gemeentesector en