TeleVisus

Geverifieerd door redactie

Categorie: EerstelijnszorgOogzorg, Online visus bepaling

In de actuele COVID-19 gezondheidscrisis hebben oogheelkundige patiënten, met name zij die tot risicogroepen behoren, weinig tot geen toegang tot de benodigde oogzorg. Easee biedt ziekenhuizen en oogklinieken in Europa haar CE-gecertificeerde online eHealth platform aan om oogzorg te kunnen blijven verlenen. Door een online oplossing te bieden, kunnen patiënten thuis oogzorg ontvangen. Easees online oogmeting zorgt voor een accurate visus bepaling, om zo doctoren te ondersteunen tijdens online consulten.

Onderzoek: Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft in samenwerking met easee de nauwkeurigheid van de online oogmeting vergeleken met een manifeste refractie meting (gouden standaard) bij 200 ogen van 100 gezonde vrijwilligers in de leeftijd van 18-40 jaar.

Resultaat: De resultaten van de visus bepalingen wezen uit dat de online oogmeting gelijkwaardig is ten opzichte van een traditionele refractie meting, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0.11 LogMAR. Referentie: Wisse et al. J Med Internet Res 2019

Bezoek website

Tags:


Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener?

De #coronacrisis vraagt om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. We zijn op zoek naar concrete toepassingen van #digitale #communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meld oplossing aan

Gerelateerde oplossingen

Beeldbellen met de BBrain

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Brain Family D2 – Dementieklok – Bedienbaar met app Hét hulpmiddel voor

Beeldoverleg

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Veilig en betrouwbaar beeldbellen. Sinds de uitbraak van Covid-19 zochten we als

MijnBezoek

Geplaatst in: Derdelijnszorg

MijnBezoek is het toegankelijke online platform om veilig het bezoek te organiseren