Corona per GGD Regio

Geverifieerd door redactie

Categorie: EerstelijnszorgAantal besmettingen COVID-19. Dashboard GGD.

Doel is om mensen veel beter te informeren over de stand van zaken ten aanzien van COVID-19. Met de voor ons beschikbare data zijn de inzichten mijns inziens vooral interessant voor de inwoners binnen de grenzen van de GGD-regio’s (hoewel er uit mijn netwerk ook veel professionals interesse tonen). Met meer data, bijvoorbeeld over het aantal (beschikbare) ziekenhuisbedden, zijn snel inzichten toe te voegen die door professionals van praktische meerwaarde zijn. Denk hierbij aan inzicht in beddendruk, voorspelling ten aanzien van de ontwikkeling van het virus, et cetera.

Met snel wordt bedoeld: als wij de data hebben kunnen wij, afhankelijk natuurlijk van de complexiteit van het gewenste inzicht en de privacy-gevoeligheid van de data, binnen enkele uren opleveren!

Gebruik
De applicatie is voor iedereen direct bruikbaar en wordt dagelijks door honderden mensen bezocht. De stappen die wij graag met professionals zetten om het dashboard naar een hoger plan te tillen zijn:

1. Data toevoegen ten aanzien van de IC bedden per ziekenhuis (op landelijk niveau)
2. Inzicht opleveren over verwachtingen beddendruk
3. Ontwikkeling voorspellen per regio of gemeente
4. Inzicht in besmetting onder kritische beroepen

De data betreffende (de verspreiding van) COVID-19 komt van het RIVM. Deze data wordt dagelijks bijgewerkt wanneer het RIVM nieuwe data beschikbaar stelt. Belangrijk is hoe we een definitie geven aan het aantal besmettingen. Het RIVM gebruikt hiervoor ‘het aantal positief geteste personen’. Dat is ook wat er in dit dashboard met het aantal besmettingen wordt bedoeld.

Data GGD regio’s
Via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is data verkregen over de gebiedsindeling van de GGD regio’s. Deze data is actueel tot en met 2019 en is eenmalig verwerkt.

Data kerncijfers
Dit dashboard maakt gebruik van kerncijfers op wijkniveau. Deze data is verkregen via deze pagina van de website van het CBS. De data betreft het jaar 2019 en is eenmalig verwerkt.

Data geografie
Voor het weergeven van de geografische grenzen (wijken en gemeenten) is gebruik gemaakt van CBS data. De data is te vinden op deze pagina. De data betreft het jaar 2019 en is eenmalig verwerkt.

Bezoek website

Tags:


Hoe kunnen zorgorganisaties snel aan de slag met een digitale dienstverlener?

De #coronacrisis vraagt om aanvullende manieren van communicatie, en wel nu. We zijn op zoek naar concrete toepassingen van #digitale #communicatie, die nu al werken en die ‘plug & play’ (eenvoudig en snel) te gebruiken zijn in en om de zorg. We bundelen de voorbeelden op ICT&health, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Meld oplossing aan

Gerelateerde oplossingen

Beeldbellen met de BBrain

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Brain Family D2 – Dementieklok – Bedienbaar met app Hét hulpmiddel voor

Beeldoverleg

Geplaatst in: Derdelijnszorg

Veilig en betrouwbaar beeldbellen. Sinds de uitbraak van Covid-19 zochten we als

MijnBezoek

Geplaatst in: Derdelijnszorg

MijnBezoek is het toegankelijke online platform om veilig het bezoek te organiseren