Contact


ICT&health is het officiële en grootse zorginnovatie kennisplatform van de zorg. Samen met specialisten en beleidsmakers uit de volle breedte van de zorg belichten we de relevante ontwikkelingen en stimuleren samenwerkingen voor een toekomstbestendige zorg.

ICT&health wordt geraadpleegd en gevoed door overheid, bestuurders en raden van toezicht van ziekenhuizen en klinieken, zorgprofessionals, medici, ervaringsdeskundigen, hoofden inkoop – financiën – investeringen en IT, gemeentes, ontwikkelaars, leveranciers, kennis- en onderzoeksinstituten.

De kennis die wij delen wordt onder auspiciën en mede door de Redactieraad van ICT&health samengesteld. Aansluitend werkt ICT&health met een Innovation Partner Group. Tot de exclusieve leden horen deskundige organisaties van diensten en producten die bijdragen aan de toekomst van de zorg.

Redactie
redactie@icthealth.nl